Regulering

Eksempel på reguleringsplan

 

Jeg kan utarbeide reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven i større utbyggingsprosjekter . Planene lages iht. Kartverkets SISO-standard, og kan leveres i digitalt format som kan importeres i de fleste CAD/DAK-programmer.

Planene lages i henhold til de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.