Næring

 

Jeg har mange års erfaring med prosjekter med hensyn til etablering, renovering og utvikling av næringsbygg. Jeg kan bistå med med alt fra reguleringsplaner til prosjektering, skisser og DAK.

I tillegg til en rekke tekniske krav, står ofte funksjonalitet, fleksibilitet og økonomi sentralt i utformingen av industri- og næringsbygg. Bygningen skal være tilpasset den enkelte bedrifts behov, og tomtens kvaliteter og muligheter. 

Skap et unikt, praktisk og godt arbeidsmiljø. Ta kontakt om dere har planer om å fornye dere, enten det er nybygg, tilbygg eller oppussing av eksisterende lokaler.