Nustadsenteret, Meråker

Tiltakshaver: Net Invest AS
Arkitekt: Håvard Eide
Rammetillatelse 2015

Info: 2 etasjer med tilsammen 16 leiligheter bygges på eksisterende næringsbygg i Meråker kommune.